Зөвлөгөө

Ямар үед хэт хөдөлгөөнтөх эмгэг гэж үзэх вэ?

Хүүхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, тогтвортой сууж чадахгүй их хөдөлгөөнтэй мөртлөө хажуугийн хүмүүсийн томоогүй бай гэсэн анхааруулгыг биелүүлж чадахгүй байгаа бол энэ нь хэт хөдөлгөөнтөх эмгэг байж болно.

Юунаас хэт хөдөлгөөнтөх асуудал үүсэх вэ?

1. Тархины үйл ажиллагааны дутмагшил

Эх жирэмсэн үедээ урагт нөлөөлж болох

Халдвар, хордлого, гэмтэл авах

Хүүхэд бүтэлттэй төрөх

Хүүхдийг төрөх үед нь хавчуураар татаж төрүүлэх

Эхэд төрөх хүчний сулдал үүсэх

Хүүхэд насанд хүнд халдварт өвчнүүдээр өвдөх

Хүүхэд хүнд хүнд хордлого авах

Тархины гэмтэл авах.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button